Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kjøpe eiendom for første gang

De aller fleste boligsalg i Norge gjøres gjennom megler, og det er mange ledd i en eiendomshandel. Det kan være vanskelig som førstegangskjøper å ha oversikt, men her vil du få noen tips om hvor du kan finne informasjon og hvorfor man tinglyser.

Hvorfor tinglyse?

Når du kjøper eiendom er det vanlig at overføringen blir tinglyst i grunnboken. Grunnboken er et offentlig register som viser hvem som er tinglyst eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på eiendommen. En heftelse kan for eksempel være lånet i banken, eller en veirett til naboen. 

Les mer om hva grunnboken er

Dette kan du undersøke før du kjøper eiendommen

Du kan selv undersøke hva som er tinglyst, se grensene på kartet, og finne informasjon om bygningene på eiendommen. 

Denne informasjonen finner du på Se eiendom

Hvem får fakturaen og dokumentene tilbake?

Den som sender dokumentene til Kartverket for tinglysing er den som får dokumentene tilbake, sammen med fakturaen. Dersom du har kjøpt bolig gjennom megler er det megleren som får både dokumentene og fakturaen fra Kartverket. 

Hva koster tinglysing?

Ved tinglysing av dokumenter skal det betales tinglysingsgebyr for hvert dokument. For fast eiendom skal det i tillegg betales dokumentavgift av markedsverdien på eiendommen. For borettslagsandeler beregnes det ikke dokumentavgift.

Andre utgifter ved salget, som meglerhonorar eller registrering i borettslaget vil ikke bli fakturert av Kartverket. 

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Saksbehandlingstid hos Kartverket

Saksbehandlingstiden hos Kartverket vil normalt være to virkedager fra vi mottar dokumentene for tinglysing, dersom dokumentene sendes per post. Dersom megleren tinglyser dokumentene elektronisk, vil dokumentene vanligvis bli tinglyst med en gang.

Saksbehandlingstid

Ofte stilte spørsmål

Share