Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Økt sikkerhet ved pålogging til matrikkelklienten

Det er økt oppmerksomhet om datasikkerhet generelt i samfunnet. Dette berører også matrikkelen, og Kartverket innfører derfor to-faktor pålogging til matrikkelklienten i 2021.

Fra februar 2021 vil Kartverkets matrikkelklient ta i bruk ID-porten ved pålogging til klienten. I en overgangsfase vil det være mulig å logge på med både gammel og ny påloggingsmetode. Hovedhensikten er knyttet til sikkerhet om hvem som har tilgang til å endre data i matrikkelen, samt innsyn.

Tilsvarende rutine er planlagt innført i de andre matrikkelklientene i løpet av 2021.

Hvis det er spørsmål knyttet til Kartverkets matrikkelklient og ny pålogging, kan det rettes til vår matrikkelhjelp.

Share