Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Møt oss under Arendalsuka

I fremtiden vil 80 prosent av alle data som skapes i verden være knyttet til geografisk plassering, ifølge FN. Kartverket er til stede under Arendalsuka for å synliggjøre hva vi gjør og hvorfor geografisk informasjon er kjernen til kunnskap og innovasjon for offentlig og privat næringsliv.

Vi liker gjerne å si at «alt skjer et sted» og alt kan knyttes til en geografisk plassering. Det er også utgangspunktet for oss, når vi deltar i debatter og arrangementer under Arendalsuka.

Kunnskap om geografisk informasjon blir en viktig driver når vi i fremtiden får autonome transportsystemer, og danner grunnlaget for en bærekraftig utvikling av kystsamfunnene våre.

Innovasjon og morgendagens samfunnsnyttige tjenester og produkter kan ikke lages i siloer, og må skje gjennom samarbeid mellom offentlige og private selskaper.

Kartverket har troen på at vi gjennom samarbeid kan skape fremtidens bærekraftige løsninger.

Arrangementer på Arendalsuka hvor Kartverket deltar

Mandag 15. august

Naturkatastrofer – kan offentlig-privat datadeling redusere konsekvensene?
kl. 12.30-13.30 på S/S «Solrik»

Tirsdag 16. august

Ai og strandsonen – hvordan håndterer vi Ai, flyfoto og overvåkningssamfunnet? 
Kl. 10-11 på S/S «Solrik»

Verdens beste? Norges geografiske økosystem – premiss for offentlig-privat digitalisering? 
Kl. 14-15 på S/S «Solrik»

Sjøveien er miljøveien 
Kl. 15-16 på Solsiden Brasserie (strømmes også direkte)

Onsdag 17. august

Valgene må tas nå dersom Norge skal nyte godt av fremtidens teknologi i transportsektoren
Kl. 9-10 på Vitensenteret

Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap i klimaendringenes tid
Kl. 11-12 på Torvet 10

Når sjøveien er miljøveien – hva kreves av en effektiv fremtidsrettet havn?
Kl. 14.30-15.15 på Rygerelektra

Demokratisk eierskap av data – fellesskapets gode eller gull til globale gigaselskaper?
Kl. 15-16 på Madam Reiersen (strømmes også direkte)

Bruker av marine grunnkart i kystsonen, Stine Skalmerud i Tarevoktere, stiller i WWFs debatt Klimapolitikken 2.0: Naturlig karbonlagring, kl. 14.15 i GRIDs bakgård.

Torsdag 18. august

Skal det virkelig være kortreist dataforvaltning i det offentlig, men langreist i det private?
Kl. 13.30-14.15 på Solsiden Brasserie

Kontakt

Share