Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartverket inn i FN-senter for geodesi

FN-vedtak baner vei for et FN-senter for geodesi i Bonn i Tyskland og Kartverket bidrar.

 

" width=
FN-SENTER FOR GEODESI: Den tyske kartverkssjefen Paul Becker presenterer Tysklands forslag om å etablere FN-senteret for geodesi i Bonn på årsmøtet i FNs ekspertkomité for geografisk informasjon, UN-GGIM. Foto: BKG.

Dette ble klart da FNs ekspertkomité for geografisk informasjon på sitt årsmøte i september i år, vedtok å støtte etableringen av et United Nations Global Geodetic Centre of Excellence i Tyskland.

Senterets misjon er å hjelpe FNs medlemsland å gjøre den globale geodetiske referanserammen mer nøyaktig og bærekraftig. Videre skal senteret bistå de nasjoner som trenger hjelp til å få tilgang til og å utnytte referanserammen.

– Jeg er svært glad og takknemlig for støtten vi har fått. Senteret skal understøtte en mer bærekraftig og styrket global geodetisk referanseramme, sier president Paul Becker i det tyske kartverket, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG).

Tilgang til en geodetisk referanseramme er nødvendig for å kunne lage nøyaktige kart, måle opp eiendomsgrenser og posisjonsbestemme et sted eller et objekt. En velfungerende og nøyaktig global geodetisk referanseramme og kompetanse til å utnytte mulighetene denne byr på, er derfor en forutsetning for moderne velstand og økonomisk vekst. Den legger også grunnlag for bruk av satellitter til navigasjon, klimaovervåking og håndtering av naturkatastrofer.

– Det er vårt felles ansvar å jobbe for å styrke den globale geodetiske referanserammen, og vi ser fram til å se senteret operativt i Bonn, sier kartverkssjef Johnny Welle.

" width=
FELLES ANSVAR: – Det er vårt felles ansvar å jobbe for å styrke den globale geodetiske referanserammen, sier kartverkssjef Johnny Welle. Foto: Morten Brun

Kartverket tilbyr kommunikasjonsressurs

FN-senteret for geodesi er et såkalt "federated" senter hvor mange land i dugnad jobber sammen for å styrke referanserammen. Dette innebærer at alle FNs land kan bidra med ressurser, både direkte til senteret i Bonn, virtuelt og på andre måter. Flere land og deriblant Norge, sendte støtteerklæring til etablering av sentret. Norges dugnadsbidrag er at Kartverket tilbyr en kommunikasjonsressurs til senteret i tre år.

En viktig oppgave for senteret blir å koordinere geodesiaktiviteter på et globalt nivå.

– Kartverket har i mange år jobbet gjennom FN for å gjøre den globale geodetiske referanserammen mer nøyaktig og robust, og etablering av dette senteret er en nøkkel for å  realisere gevinstene av Norges og Kartverkets nye geodetiske  jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard, sier Welle.

Les mer: 

Share