Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Møte i fylkesgeodatautvalet

I samband med rullering av geodataplanen for Vestland blir det halde haustmøte i fylkesgeodatautvalet.

11:00 - 15:00
Quality Hotel Sogndal

Velkomen til haustmøte i fylkesgeodatautvalet Vestland 27. september 2022, klokka 11-15. Det blir lunsj klokka 12.

Hovudtema for møtet er geodataplanen for Vestland. Det er òg høve til dialog om andre tema, kom gjerne med ynskje på førehand.

Påmelding til FGU-møtet gjerast ved å sende e-post til Anne Lien hjå Kartverket Vestland. Sei ifrå om du har allergiar eller andre ynskje. Påmelding innan fredag 16. september.

Velkomen!

Kontakt

Share