Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Geodata

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Geodata. Kursene er gratis for kommunene. Antall deltakere på hvert kurs er begrenset og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

-
10:00 - 14:00
Teams/ Skype

Har du spørsmål angående fagdagen?
Ta kontakt med
aase.midtgaard.skrede@kartverket.no 

Koordinering av kursene

Kartverket Vestland

På grunn av Koronasituasjonen blir kursene arrangert digitalt. Link sendes.

Datoer for kurs med Geodata 2020

 • 25.11
 • 27.11

Kursinnhold

 • Teoridel 1
  • Fundamentale forskjeller, Arealplan for ArcGIS og Arealplan for ArcGIS Pro
  • Datamodeller, planregister, og kort om overgang til Plan 5.0
 • Øvinger
  • Utarbeiding/konstruksjon av reguleringsplan - tilrettelagt for øving
  • Håndtering av planforslag - tilrettelagt for øving
  • Innlegging av planforslag i forvaltningsbase (vektor) - tilrettelagt for øving
  • Etterarbeid og datavask - tilrettelagt for øving
 • Teoridel 2
  • Geosynkronisering av reguleringsplan til sentral planbase

Påmelding; registrering av valg og bekreftelse

Det ble åpnet opp for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00.

Antall deltakere på hvert kurs er begrenset og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet. Meld derfor fra om du blir forhindret fra å møte, slik at en annen får plassen.

I påmeldingsskjemaet kan du velge hvilken dato som passer best. 

Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, mottar du en e-post om at påmeldingen er registrert. Senere får du ny e-post med bekreftet kursdato. Det er derfor viktig at du velger ulike datoer. Dersom begge datone passer kan du la «Begge datoer» stå. Da vil vi tildele deg plass.

Tildelt midler

Kartverket har fått midler av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å arrangere kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med programvareleverandørene.

Share