Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Fagdag Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Kartverket Vestfold og Telemark inviterer herved til fagdag NVDB. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder da det er begrenset med plasser. Påmeldingen er åpen.

09:30 - 14:30

Har du spørsmål angående fagdagen?
Ta kontakt med Kartverket Vestfold og Telemark

Arrangør

Kartverket Vestfold og Telemark

Program

Program fagdag NVDB Vestfold og Telemark 31. mai 2022.pdf

  • 09.30 Kaffe og registrering
  • 09.50 Velkommen
  • 10.00 Elveg 2.0. Erfaringer, Karoline Aylin Atakan, Samferdselseksjonen Kartverket
   Forvaltning av vegnett i sentral FKB. Nye produkter fra NVDB. Planer fremover med produkt, og endringer på vegnettet til et felles transportnettverk i NVDB.
  • 10.30 Bruk av NVDB data i Vegkart, Stein Rinholm, Statens vegvesen
   Om veier, skilt, fartsgrense, trafikkmengde, trafikkulykker, kummer stikkrenner m.m.
  • 11.15 Pause
  • 11.30 Data ut fra NVDB ved bruk av Q-gis og andre løsninger, Geir Johansen, Vestfold og Telemark fylkeskommunen
   Fordeler og ulemper med hvordan utdata kan hentes og brukes fra Vegkart(CSV- og SOSI-fil, og API-lenke) til sammenligning med Q-Gis som kan hente direkte fra NVDB API.
  • 12.00 Lunsj
  • 13.00 Bruk av NVDB data i Kostra, Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune
   Hvordan vi i Larvik benytter NVDB for å finne KOSTRA-tall til rapportering på kommunale veier. Vi finner bla. type dekke, veilys og antall meter gang- sykkelveg
  • 13.30 Krav til ferdigvegsdata. Erfaringer ved bruk, Gjøvik kommune
  • 14.00 Oppsummering og avslutning
Share