Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Gjennomførte fagdager i Trøndelag

Kartverket Trøndelag gjennomførte fagdag Matrikkel 16. og 18. november i hhv. Steinkjer og Trondheim. Totalt deltok 40 personer fordelt på 23 kommuner de to dagene.

Hovedtema på fagdagen var:

  • autorisasjonsordningen
  • ny adresseveileder
  • kvalitet og retting i matrikkelen

I tillegg var det satt av tid til gruppearbeid. Under gruppearbeidet gikk praten lett, og om ikke alle gruppeoppgavene ble besvart så var hovedhensikten oppnådd; deltakerne fikk pratet sammen ansikt til ansikt.

Det var 50 påmeldte til de to dagene men grunnet deltakernes samvittighetsfulle oppfølging av helsemyndighetenes smittevernoppfordringer, fikk vi noen forfall. Totalt var det 40 deltakere fordelt på 23 kommuner til sammen på de to dagene. Tilbakemeldingene bar preg av at det var fint å kunne møtes fysisk igjen. Det syntes både kommunene og vi i Kartverket.

Kommunene syntes det var aktuelle tema som ble tatt opp, og vi fikk inn flere gode innspill på tema som det ønskes mer informasjon om, gjerne som webinar.

Du finner alt om eiendom / matrikkel på kartverket.no under tema «Eiendom»

Share