Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartleggingsprosjekt i Trøndelag

Det blir oppstart for fire prosjekt i år. Alle er tildelt firma. Kartleggingsprosjektene vi startet opp i 2021 nærmer seg nå avslutning.

Prosjektkommuner FKB-B, 2021

 • Melhus
 • Skaun
 • Orkland
 • Midtre Gauldal
 • Grong
 • Namsskogan
 • Røyrvik

Prosjektkommuner FKB-B, 2022

 • Hitra
 • Rindal
 • Nærøysund

Prosjektkommuner FKB-C, 2022

 • Meråker
 • Tydal
 • Selbu
 • Holtålen
 • Midtre Gauldal
 • Melhus
 • Skaun
 • Orkdal

Tabellen under viser oversikt over pågående prosjekt. Status på prosjektene oppdateres fortløpende.

Status kartleggingsprosjekt i Trøndelag

Navn på prosjekt Kommuner Kartleggingstype Planlagt leveranse fra firma Firma Status april 2022
Indre Namdal 2021 Grong, Namsskogan og Røyrvik FKB-ajourføring og nykonstruksjon Vinter 2022 Terratec AS FKB-data lagt i SFKB
Melhus, Skaun, Orkland og Midtre Gauldal 2021 Melhus, Skaun, Orkland og Midtre Gauldal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon Vinter 2022 Hexagon Kontrollrapport til firma
Nærøysund 2022 Nærøysund FKB-B ajourføring og nykonstruksjon. Ortofoto 10 Vinter 2023 BSF Signalering pågår
Hitra-Rindal 2022 Hitra, Rindal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon. Ortofoto 10 Vinter 2023 Hexagon Signalering pågår
Historiske ortofoto 2021 Flere kommuner Etablering av historiske ortofoto Høst 2022 Hexagon I oppstartfasen
Trøndelag FKB-C 2021 Meråker, Selbu, Tydal, Malvik Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkland FKB-B ajourføring og nykonstruksjon Høst 2022 Hexagon I oppstartfasen
Share