Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Status for adressering i Trøndelag

Adresseringen i Trøndelag kryper oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per april 2021 på 96,1 %.

Kontaktperson

Kartverket Trøndelag

anders.osteraas@kartverket.no

Klikk for hele kartustnittet.png

ADRESSERING: Illustrasjonen viser status for Trøndelag per april 2021 (Ill.: Kartverket).
ADRESSERING: Illustrasjonen viser status for Trøndelag per april 2021 (Ill.: Kartverket).

 

Status per april 2021

24 av fylkets 38 kommuner har 99-100 % vegadresser. I første kvartal av 2021 har Midtre Gauldal kommune fortsatt den fine trenden fra andre halvdel av 2020 og økt andel vegadresser fra 44 % til 63 %. De er dermed, som i forrige periode, kommunen i fylket med størst reduksjon av antall matrikkeladresser.

Rindal kommune har gjort et svært godt hopp på prosentskalaen og økt andel vegadresser fra 59,3 % til 98,5 %. Nå gjenstår kun 31 matrikkeladresser.

En imponerende jobb gjøres som kommer samfunnet svært godt til nytte og andelen vegadresser for hele fylket har økt fra 95,1 % til 96,1 % i løpet av første kvartal 2021.

Enkeltkommuner har fortsatt en jobb å gjøre. Kartverket håper og krysser fingrene for at også disse kommunene kan prioritere adresseringen.

Fylkets geodataplan har et måltall for Trøndelag på minimum 97 % andel vegadresser innen årsskiftet 2021/2022. I Trøndelag er totalt 656 personer bosatt på matrikkeladresser. Det er en nedgang på 1193 i løpet av første kvartal 2021.

Populære veinavn i Trøndelag

Stasjonsvegen er det veinavnet som er mest populært blant kommunene i Trøndelag. Det er 13 kommuner som har disse veinavnene.

På de neste plassene kommer:

  • Gammelvegen og Åsvegen som finnes i 12 kommuner
  • Utsikten som finnes i 11 kommuner og
  • Industrivegen, Sjøvegen og Strandvegen som finnes i 10 kommuner

På landsbasis er Utsikten det mest populære navnet. Navnet er brukt i 84 kommuner.

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For kortest mulig responstid i en nødsituasjon er et godt, ensartet og oppdatert adressesystem avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Share