Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Innspill til rullering av fylkets geodataplan

Kartverket Troms og Finnmark ønsker innspill til Geodataplan for Troms og Finnmark 2023 - 2026. Gode og konkrete innspill fra Norge digitalt-partene i fylket vil gi et best mulig styringsverktøy for geodataaktiviteten de neste årene. Frist for tilbakemelding er 5. september 2022.

Årlig rullering

Geodataplanen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Kartverket Troms og Finnmark ber kommuner og andre parter i Norge digitalt (ND) i fylket om innspill til mål og tiltak i revidert utgave.

Dette kan for eksempel gjelde behov for opplæring, kurs, aktuelle prosjekter (kart, plan, temadata) som hører til arbeid med geodata innenfor ND-samarbeidet i fylket.

Kom med innspill!

Vi hører svært gjerne fra dere allerede nå og senest innen 5 september 2022.  Innspillene blir behandlet i utvalgene utover høsten. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. 

Geodataplanen for Troms og Finnmark fylke for perioden 2023-2026 skal vedtas innen 1.11.2022.

Samtidig ønskes god sommer til alle!

Norge digitalt i fylket

Regionalt i Troms og Finnmark styres Norge digitalt-samarbeidet (ND) av et fylkesgeodatautvalg (FGU) med arbeidsutvalg for henholdsvis «basis geodata» og «plan- og temadata». Et viktig mandat for FGU er å behandle geodataplan for fylket. Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for denne regionale organiseringen av Norge Digitalt.

Share