Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Krevende kartleggingsesong

Været for flyfotografering har vært krevende i Troms og Finnmark i år. Prosjektet Varanger - Troms midt 2021 er likevel i rute. Det er også fortsatt håp om fotografering i områder som inngår i omløpsfotograferingen i fylket.

Krevende værforhold

Årets sesong for flyfotografering i kartleggingsprosjektene har vært krevende rent værmessig i Troms og Finnmark.

Når det gjelder årets Geovekst-prosjekt «Varanger-Troms midt FKB-A/-B 2021 så er dette prosjektet ferdig fotografert med siste fotograferingsdato 7.8.2021 og således i rute. Ferdige leveranser er planlagt og forventet til Kartverket i slutten av februar 2022.

Fortsatt håp om omløpsfotografering

Fortsatt holdes det åpent for fotografering i områder som inngår i omløpsfotograferingen. Det er viktig med hensyn til Geovekst-prosjektet «Indre Finnmark 2020». Prosjektet skal levere kartdata i store områder utenfor tettbygd strøk (FKB-C/-D områder). Kartdataene er basert på fotografering fra omløpsfotografering inneværende år samt fra tidligere år.

 

Share