Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

God innsats av Porsanger kommune

I løpet av juni og juli har kommunen gjort en solid jobb med adressering. Ved siste massive oppdatering hadde andelen veiadresser økt fra 64,1% til 72,9%.

Porsanger kommune har i løpet av sommeren adressert hovedvegnettet.

Kommunen har også satt i gang arbeidet med å adressere veier i bygdene på vestsiden av Porsangerfjorden. Det omfatter området rundt Billefjord og nordover langs vestsiden av Porsangerfjorden.

Kartverkets rolle

Kartverket har bistått med nummerering og massiv oppdatering av matrikkel.

Klikk for hele kartutsnittet.jpg

ADRESSERING:Hovedvegnettet som Porsanger kommune har adressert i løpet av sommeren (Ill,: Kartverket Troms og Finnmark).

ADRESSERING: Hovedvegnettet som Porsanger kommune har adressert i løpet av sommeren (Ill,: Kartverket Troms og Finnmark).

 

Kontaktinformasjon

Kartverket Troms og Finnmark
steinar.ittelin@kartverket.no

Share