Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Status per oktober for kartlegging i Troms og Finnmark 2020

Det er planlagt FKB-B-kartlegging av totalt 235 km2 fordelt på 8 kommuner. På grunn av sen vår har det vært noen forsinkelser, men mye har blitt gjort i slutten av målesesongen.

Kontaktperson

Kartverket Troms og Finnmark

lena.birgitte.johansen@kartverket.no

Årets FKB-prosjekt

Klikk for hele kartutsnittet.png

FKB-Tromso-Alta-2020.png OVERSIKTSBILDE: Karleggingsområde Tromsø-Alta FKB-AB 2020 (Illustr.: Kartverket)

Tromsø-Alta FKB-AB 2020

  • Kartleggingen dekker deler av Harstad, Tromsø, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa og Alta.
  • På grunn av sen vår, ble det åpnet for fotografering først i juli.
  • Flyfotograferingen ble fullført i august og kartkonstruksjon er påbegynt.

Omløpsfotografering

  • Det var planlagt omløpsfotografering på Hinnøya og i Indre Finnmark i 2020
  • Fotograferingen i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund er fullført som planlagt
  • For området i Nord-Troms og indre Finnmark er ca 40% fotografert

Status indre Finnmark per oktober

Klikk for hele kartutsnittet.png

Omlop-indre-Finnmark-2020-KVTRF-besk.png INDRE FINNMARK: Området som er fotografert vises med rød skravur (Illustr.: Kartverket).

Status Hinnøya per oktober

Omlop-Hinnoya-okt-2020.png SØR-TROMS/ VESTERÅLEN: Området som er fotografert vises med rød skravur (Illustr.: Kartverket).

Status for Nasjonal detaljert høydemodell (NDH)

Klikk for hele kartutsnittet.png

NDH-okt20-besk.png NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL: Statusoversikt for Troms og Finnmark per oktober 2020 (Illustr.: Kartverket).

Det er gjort mye i slutten av målesesongen. Det er nå i Troms og Finnmark bare 2 lidarmåleblokker som ikke er påbegynt og 4 som er påbegynt, men ikke fullført.

I tillegg er det 2 områder som skal matches og er avhengig av at omløpsfotografiene over indre Finnmark kommer snart.

Share