Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Plan- og temadatautvalg for Troms og Finnmark fylke

Plan- og temadatautvalget (PTU-TF) for Troms og Finnmark fylke består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget.

Plan- og temadatautvalg (PTU-TF) for Troms og Finnmark fylke

Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst. 

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget (PTU-TF) for Troms og Finnmark fylke
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Pål Tengesdal Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Jørgen Remmen Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommunen Fredrik Duvholt Haug Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkeskommunen Kristin Foosnes Troms og Finnmark fylkeskommune
Kommunene Ulrikke Ryen Haakonsen Unjárgga gielda – Nesseby kommune
Kommunene Lars Halvor Uthus Hammerfest kommune
Kommunene Birger Storås Nordreisa kommune - Ráissa suohkan 
Kommunene Ernst Sandjord Tromsø kommune
Kommunene Hans Martin Fløystad Tjeldsund kommune
Kommunene Roger Skog (leder) Senja kommune
Norge digitalt-part (regionalt) Knut Stalsberg Norges geologiske undersøkelser (NGU)
ND-part (regionalt) Tom Hansen Fiskeridirektoratet Region Troms
ND-part (regionalt) Finn-Arne Haugen Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
ND-part (regionalt) Chris-Thomas Jørgensen Kystverket, Troms og Finnmark
ND-part (regionalt) Steinar Henriksen Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Tor Andreas Basso Sametinget - Sámediggi
Kartverket Markus Torstad Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Steinar Vaadal Kartverket Troms og Finnmark

Alle dokumenter er i pdf.

Share