Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Basisgeodatautvalg for Troms og Finnmark fylke

Basisgeodatautvalget (BGU-TF) for Troms og Finnmark fylke består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for Kartverket Troms og Finnmark i sitt arbeid med koordinering av felles prosjekt.

Basisgeodatautvalg (BGU-TF) for Troms og Finnmark fylke

BGU-TF skal være et rådgivende utvalg for samordning av basisgeodata i fylket, spesielt med henblikk på planlegging og prioritering av samarbeidsprosjekt.

Utvalget skal:

  • tilrettelegge for Geovekstprosjekt
  • foreslå prioritering av prosjekt
  • komme med innspill til årsmøtet for Geovekst
  • være bidragsyter til Geodataplanen
  • gjennomføre 1 - 2 møter i året, eller etter behov

Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Medlemmer i Basisgeodatautvalget (BGU-TF) for Troms og Finnmark fylke
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren Tom Andreas Hætta (leder) Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommune Nina Therese Hansen Troms og Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen Jan Arild Øverli Statens vegvesen, Region nord
Kommunene Jan Are Mienna Alta kommune
Kommunene Ketil Kristensen Sør-Varanger kommune
Kommunene David Ingebrigtsen Karlsøy kommune
Kommunene Steinar Danielsen Bardu kommune
Kommunene Espen Larsen Tromsø kommune
Kommunene Jan Otto Øynes Kvæfjord kommune
Energiverkene (EBL) John Richards Varanger Kraft Nett AS
Energiverkene (EBL) - Troms Kraft AS
Televerket Alf Ove Lindås Telenor
Norge digitalt-part (regionalt) Jim Einar Roska Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Ingvill Richardsen Forsvarsbygg
ND-part (regionalt) Stian Lundanes Longyearbyen Lokalstyre
Kartverket Bodil B. Mietinen (matrikkel) Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Bength Eriksen (matrikkel) Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Lena B. Johansen Kartverket Troms og Finnmark

Alle dokumenter er i pdf.

Share