Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark 2022

Årets flyfotografering i Troms og Finnmark var ferdig i juli. Et historiske ortofoto-prosjekt der det skal produseres ortofoto av utvalgte flybilder fra perioden 1946-1985 er i oppstartsfasen.

Sør-Troms og Nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022

Det er litt over 400 km2 som ajourføres eller nykonstrueres i FKB-standard A eller B.

Prosjektet omfatter følgende kommuner:

  • I Finnmark; Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Nordkapp
  • I Troms; Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Bardu og Tromsø

Klikk for hele kartutsnittet.png

OVERSIKTSBILDE: Kartleggingsområde Sør-Troms og nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022 (Illustr.: Kartverket)
KARTLEGGING 2022: Sør-Troms og nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022 (Illustr.: Kartverket)

 

Status august 2022

Flyfotograferingen var ferdig i juli 2022, midlertidig ortofoto ventes levert i november, endelige data i februar. Innlegging av data skal være klart til mai 2023.

Se fortløpende status for Troms og Finmark på geonorge.no

Historiske ortofoto

Det skal lages ortofoto av utvalgte flybilder fra perioden 1946-1985 i Troms og Finnmark. Det er 180 flyoppgaver i prosjektet. Prosjektet er tildelt Hexagon og startet opp i august 2022 med leveranse av de første flyoppgavene til firma. Ortofotoene blir levert etter hvert som de blir ferdige med siste leveranse i juni 2024.

Share