Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender for Troms og Finnmark fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Troms og Finnmark.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Troms og Finnmark

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt. 

Planlagte arrangement i Troms og Finnmark fylke 2022
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
11.10. Brukerreisen Troms og Finnmark Teams Kommer
14.6. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Oppsummering
8.6. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Teams Oppsummering
1.6. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Oppsummering
10.3. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Framsenteret Om utvalget
7. - 17.3. FDV-årsmøter 2022 Troms og Finnmark Harstad, Tromsø, Alta og på Teams Avholdt
1.3. Webinar om matrikkel og autorisasjon Troms og Finnmark Teams Avholdt
24.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Framsenteret Avholdt
22.2. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trf@kartverket.no

Share