Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

NVDB fagdag

NVDB Brukerforum er oppretta for Rogaland, og me startar opp med ein digital fagdag.

10:00 - 12:45
Teams

Ikke fått invitasjon?
Ta kontakt med Jon Moe ved Kartverket Rogaland.

På fagdagen vil du få litt informasjon om brukerforumet og andre vegtema. Møtet er ope for alle som vil delta.

Program

Kl. 10.00: Innleiing
Kl. 10.15: Generell informasjon NVDB
Kl. 10.45: SFKB og vegnett
Kl. 11.15: Pause
Kl. 11.30: Informasjon om vegdataforskriften og nye endringar
Kl. 12.00: Rettleiar for registrering av stikkrenner i NVDB
Kl. 12.30: Teaser for framtidige tema

Kommunane i fylket får invitasjon til fagdagen på e-post.

Share