Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Fagdag om stikkrenner

Brukerforumet for Nasjonal vegdatabank (NVDB) i Rogaland inviterer til fagdag om stikkrenner.

Fagdagen vil vere nyttig for alle som jobbar med stikkrenner i kommunen, geodata-avdelingen og planfolk som jobbar med flaum og overvatn.

Program

  • 10.00: Velkommen
  • 10.15: Kvifor er det viktig å få registrert stikkrenner, og korleis blir desse nytta? ved Statsforvalteren
  • 10:35 Støtteordning for kartlegging av kritiske punkt ved NVE
  • 11:00 Kva er det viktig å få registrert, og kor skal det registrerast? ved SVV og Fylkeskommunen
  • 11:45 Lunsj
  • 12:30 Korleis har vi registrert stikkrenner? ved Strand, Sandnes
  • 13:25 Kva for løysingar har vi for å registrere stikkrenner? ved Safe Control, Sweco
  • 14:00 Takk for i dag og vel heim!

 

Share

Noreg digitalt i Rogaland

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i fylket for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

NVDB brukerforum for Rogaland

NVDB brukerforum skal være ein møteplass kor kommunane i Rogaland tar opp felles utfordringar i arbeidet med forvalting av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).