Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Delingskatalog for kommunale geodataplaner

På Norge digitalt årsmøtene (ND) kom det innspill om oppretting av en felles delingskatalog for kommunale geodataplaner. Dette følges nå opp av Kartverket Oslo og Viken.

Ønsker dere tilgang til, eller har en plan dere vil gjøre tilgjengelig for andre parter?

Send epost til oslo@kartverket.no

Målet er å ha et felles lagringssted slik at ND-partene i Oslo og Viken kan dele kunnskap og erfaring i arbeidet med geodataplanen.

Krever passord

Tilgang til delingskatalogen vil kreve passord som vi sender ut på forespørsel. Det er kun ND-partene som får tilgang til katalogen. Partene velger selv om de ønsker å dele sine geodataplaner.

Vi håper at flest mulig ønsker å dele sine geodataplaner, og oppfordrer alle kommunene i Oslo og Viken om å laste opp eller sende oss sine geodataplaner.

Share