Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Bærum kommune blir med i Geovekst-samarbeidet!

Etter dialog mellom Bærum kommune og Kartverket er det klart for signering av avtale om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtalen). Bærum kommune tiltrer Geovekst-samarbeidet 1. januar 2021.

Kontaktperson

Kartverket Oslo og Viken:

tor.ivar.solsrud.majercsik@kartverket.no

Forutsetningen for å bli med i Geovekst-samarbeidet var at kommunens forslag til verdsetting og kostnadsdeling av kommunens data ble godkjent.

Ekstraordinært Geovekst-møte

Forslag til verdsetting og kostnadsdeling var hovedsak på ekstraordinært Geovekst-møte 13. november i Viken. Alle partene godkjente forslaget, og Bærum kommune tiltrer Geovekst-samarbeidet 1. januar 2021.

Det eneste som gjenstår er signering av FDV-avtalen (forvaltning, drift og vedlikehold), som gjennomføres så snart som mulig.

Bærum kommune

Bærum er en stor og viktig kommune i regionen som har mye å bidra med inn i Geovekst-samarbeidet.

Utvidelsen av samarbeidet vil bidra til at mer geodata blir lettere tilgjengelig for samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling i regionen.

Utvidelsen av Geovekst-samarbeidet er også viktig for finansiering og planlegging av kartleggingsaktiviteten i regionen framover.

Oppretter «Geodatafond»

Geodatasjef i Bærum kommune, Annie XiuQin Chen, opplyser at kommunen vil opprette et «geodatafond» for inntekter fra salg av geodata. Disse midlene vil brukes til etablering av geodata i kommunen, hovedsakelig gjennom Geovekst.

Vi ønsker Bærum kommune velkommen som Geovekst-part.

Share