Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Gjennomførte arrangement

Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken fylker jobber med å kunne tilby ulike arrangementer for faglig påfyll med utgangspunkt i mål og delmål i Fylkesgeodataplanen.

Her finner du oversikt over gjennomførte arrangement. Disse kan inneholde dokumenter, video-opptak, eller lignende, og kan sendes på forespørsel. Du finner kontaktinformasjon nede på siden.

Avholdte arrangement i 2021
Dato Arrangement
14.6. Insprasjonswebinar; NADAG
11.1. og 18.2. Webinar: Tredelt opplæringspakke; beregning av dreneringslinjer og flomvannstand
Share