Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Gjennomførte arrangement

Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken fylker jobber med å kunne tilby ulike arrangementer for faglig påfyll med utgangspunkt i mål og delmål i Fylkesgeodataplanen.

Her finner du oversikt over gjennomførte arrangement med en kort beskrivelse og ev. video-opptak, dokumenter, etc.

Avholdte arrangement i 2021
Dato Arrangement
14.6. Insprasjonswebinar; NADAG
11.1. og 18.2. Webinar: Tredelt opplæringspakke; beregning av dreneringslinjer og flomvannstand


 

Kontaktinformasjon

Iren.Andersen@kartverket.no
Tom.Joar.Kristiansen@kartverket.no

Share