Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

NVDB brukerforum for Oslo og Viken fylker

NVDB brukerforum ble opprettet i april 2018, og har som hensikt å være en møteplass hvor kommunene i Oslo og Akershus tar opp felles problemstillinger i arbeid med forvaltning av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank). NVDB brukerforum møtes tre ganger i året og rapporterer til Plan- og temadatautvalget i Viken.

Brukerforumet består av kommunerepresentanter fra regionen og er representativt basert på fagområder (vegforvaltning eller kart- og geodata), geografisk plassering og kommunens størrelse.

Dagsorden settes i tråd med innspill og ønsker fra kommunene i regionen.

Referat/ oppsummering fra møter legges nederst.

Målsetting

Overordnet målsetting er at brukerforumet skal jobbe med felles problemstillinger knyttet til vegforvaltning og registrering av data i NVDB, samt dataflyt og standardisering av vegdata. 

Sekretariatet

Sekretariatet består av følgende medlemmer:

  • Torstein Rundhovde, Fredrikstad kommune
  • Iver Erling Melberg, Lørenskog kommune
  • Tina Vestersagen, Statens vegvesen
  • Jostein Henriksen, Viken fylkeskommune
  • Tu Anh Ngu, Oslo kommune
  • Tom Joar Kristiansen, Kartverket Oslo og Viken (sekretær)
  • Gry Merete Olaisen, Kartverket Oslo og Viken

Relatert informasjon

Om NVDB (vegvesen.no)

Alle dokumenter er i pdf.

Share