Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

E-verksgruppe for Oslo og Viken fylker

Målet med e-verksgruppen er å behandle ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata. Den skal også levere endringsdata i henhold til FDV-avtalen. Nettselskapene har tilgang til data via Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet.

Starten

E-verksgruppen ble etablert i 2017 av e-verkene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold (Viken). Hovedmålet er å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom.

Gruppen har som mål og treffes 2 ganger i året.

På geonorge.no finner du en oversikt over alle FKB-standardene

Medlemmer i E-verksgruppen

Enhet Navn
Uvdal Kraftforsyning SA Frank Skarpås 
Rollag Elektrisitetsverk SA Vegard Bekkeseth
Hallingdal Kraftnett AS Asle Olav Garnås
Hemsil Nett AS Roar Ulviksbakken
Norefjell Nett AS Espen Slevikmoen
Midtnett AS Eirik Manvik
Føie AS Knut Borge
Elvenett AS Geir Wamstad
Glitre Energi Nett AS Asgeir Haugen
Norgesnett/ Fredrikstad Energi Åshild Utvik
Asker Nett AS John Haakon Lippert
Eidsiva (Elvia) Oddmund Arntsberg
Rakkestad Energi Jens Christer Hansen
EL-verket Høland AS Erik Solberg
Norges Vassdrag og energiverk (NVE) Ole-Petter Kordahl
Statens vegvesen Siri Jaren
Kartverket Oslo og Viken Francisca Quayson
Kartverket Oslo og Viken Tor Ivar Solsrud Majercsik

 

Share