Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Vellykket dronedag på Hønefoss

Det var en god blanding av kollegaer fra Kartverket og representanter fra kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og andre på dronefagdagen i regi av Kartverket Oslo og Viken 31. august.

Deltakerne står og vinker og smiler opp til en drone (ikke synlig) som tar bildet

Første del av dagen var avsatt til demonstrasjon av droner. Her er gjengen i strålende sol, vinkende mens de blir avbildet av - ja, en drone (Foto: Romvesen AS).

Praktisk del - ute

Onsdag 31. august ble det arrangert dronefagdag i regi av droneforumet i Oslo og Viken. Droneforumet skal være en møteplass for dronebrukere som er med i Norge digitalt-samarbeidet. Dagen var todelt, og startet ute i strålende vær.

Der fikk deltakerne demonstrert ulike type droner fra firmaene Romvesen AS og Wingtra. Selve flyvingen ble utført over åkerjordet vest for hovedkontoret.

Wingtra viste frem fixed wing drone, som kan dekke store avstander og blir benyttet til mange ulike type formål, blant annet til kartlegging av skogområder.

Romvesen viste flere type droner fra produsenten DJI, som kan benyttes i mange ulike typer oppdrag, eksempelvis til beredskapsformål og kartlegging  i krisesituasjoner.

Teoretisk del i auditoriet

Fagdagen ble avsluttet i auditoriet hvor det bli vist eksempler på opptak fra dronene, produkter og tjenester som Romvesen og Wingtra tilbyr.

Blant annet en Eks. på tjeneste Romvesen AS tilbyr som gjør det mulig å drive droneoperasjon med Romvesen sin driftstillatelse.

Vi håper det blir anledning for flere fagdager i fremtiden av denne typen hvor vi kan møtes for å utveksle informasjon om droner.

Om Droneforum Oslo og Viken

Share