Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geovekstprosjekt i Oslo og Viken fylker

Kartverket Oslo og Viken er prosjektleder for samtlige kartleggingsprosjekt i Viken fylke.

For prosjekter som gjennomføres i Oslo kommune, ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune.

Data publiseres på norgeibilder.no med mindre det står noe annet.

Datafangsten for 2022 prosjektene er vel gjennomført og all fotografering og laserskanning i årets prosjekter er utført.

Status geovekstprosjekt Oslo og Viken fylker (geonorge.no)

Share