Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Forvaltning, drift og vedlikehold i Oslo og Viken fylker

Geodatautvalgene i Oslo og Viken fylker har som mål å sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler med alle kommunene som er Geovekstpart.

Kontaktpersoner

Kartverket Oslo og Viken

Status om FDV av FKB-data

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene. Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i de tre fylkene, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag.

Det sendes ikke eget varsel til alle parter ved oppstart av en FDV-runde for en kommune. Vi vil ta kontakt med aktuelle kommuner når det nærmer seg FDV-runden. For generell informasjon om rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold, henvises det til veiledningsmateriell for Geovekst.

Arbeidsdeling

Statens vegvesen sender inn data forløpende til Kartverket, eller legger dataene direkte i SFKB

E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse

Kommunene som oppdaterer direkte i SFKB:

  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket

Kommunene som ikke direkteoppdaterer i SFKB:

  • Sender inn endrede FKB-databaser til Kartverket for innlegging i SFKB
  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket

Kartverket utfører følgende:

  • Oppdaterer SFKB med data fra kommuner som ikke oppdaterer direkte i SFKB
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på dataene innen samferdsel (Veg, Vegnett, TraktorvegSti)
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)
Share