Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender for Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Oslo og Viken.

ND regionmøter høst 2022Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Oslo og Viken

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement i Oslo og Viken fylker høst 2022

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
25.11. Kurs i forvaltning av digitalt planregister, Norkart Oslo og Viken Digitalt Informasjon og påmelding
16.11. Havneforum Oslo og Viken Digitalt  
7.11. ND Regionmøte Drammen Ringerike Fruene Haugestad, Lier Avholdt
1.11. ND Regionmøte Romerike Aurskog-Høland kommune Avholdt
27.10. ND Regionmøte Numedal Flesberg kommune Avholdt
26.10. ND Regionmøte Hallingdal Nesbyen kommune Avholdt
13.10. ND Regionmøte Indre Oslofjord Bærum kommune Avholdt
12.10. ND Regionmøte Østfold Sarpsborg kommune Avholdt
4.10. Møte i E-verksgruppen Oslo og Viken Kartverket Oslo Avholdt
27.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Oslo og Viken Kartverket Oslo Avholdt
21.9. Oppstarstsmøte 2, Geovekst 2023-prosjekt Oslo og Viken Teams Avholdt
20.9. Oppstarstsmøte 2, Geovekst 2023-prosjekt Oslo og Viken Teams Avholdt
14.9. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Drammen Avholdt
13.9. Samferdselsmøte Oslo og Viken Oslo og Viken Kartverket Oslo Avholdt
31.8. Møte i Droneforum Oslo og Viken Hønefoss Avholdt
15.6. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken - Avholdt

 

Tabellen viser gjennomførte arrangement i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket vår og sommer 2022

Norge digitalt i Oslo og Viken

Gjennomførte arrangement i Oslo og Viken vår/ sommer 2022

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
20.5. Møte i plan- og temadatautvalget Oslo og Viken Oslo og Teams Avholdt
19.5. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Sandvika, Bærum kommune Avholdt
12.5. Møte i Fylkesgeodatautvalget Oslo og Viken Drammen rådhus Avholdt
4.5. Møte i E-verksgruppen Oslo og Viken Union Scene, Drammen Referat
27.4. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken Lørenkog hus Om NVDB brukerforum
26.4. Møte i Droneforum Oslo og Viken Digitalt Om Droneforumet
21.4. Regionmøte Indre Oslofjord Asker rådhus Avholdt
7.4. Regionmøte Hallingdal Gol kommunehus Avholdt
5.4. Regionmøte Østfold Sarpsborg rådhus Avholdt
24.3. Regionmøte Numedal Kongsberg rådhus Avholdt
17.3. Regionmøte Romerike Hurdal rådhus Avholdt
15.3. Regionmøte Drammen Ringerike Fruene Haugestad Avholdt
7. og 8.3. ND-årsmøte Oslo og Viken - Invitasjon sendt
16.2. Møte i Droneforum Oslo og Viken Digitalt Referat
15.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken - Avholdt
9.2. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Digitalt og fysisk Referat
8.2. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken Digitalt Referat

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

oslo@kartverket.no

Share