Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender for Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Oslo og Viken.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Oslo og Viken

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement i Oslo og Viken fylker 2023

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
11.5. Norge digitalt, Samferdselsmøte Oslo og Viken Kommer Kommer
20.4. FGU vårmøte Oslo og Viken Moss Kommer
13.4. ND-regionmøte Drammen/Ringerike Ringerike Kommer
12.4. ND-regionmøte Romerike Ullensaker Kommer
30.3. ND-regionmøte Numedal Nore og Uvdal Kommer
29.3. ND-regionmøte Hallingdal Hol Kommer
15.3. ND-regionmøte Indre Oslofjord Askim Kommer
14.3. ND-regionmøte Østfold Halden Kommer
8.3. Møte i E-verksgruppen Oslo og Viken Harbitzalléen 5, Oslo. Møterom Svartisen Kommer
7.-8.3. Norge digitalt årsmøte Oslo og Viken Teams Kommer
15.2. Havnedataforum-Oslofjorden Oslo og Viken Teams Kommer
14.2. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Aurskog-Høland Kommer

 

Avholdte arrangement i Oslo og Viken fylker høst 2022

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
25.11. Kurs i forvaltning av digitalt planregister, Norkart Oslo og Viken Digitalt Avholdt
16.11. Havneforum Oslo og Viken Digitalt Avholdt
7.11. ND Regionmøte Drammen Ringerike Fruene Haugestad, Lier Avholdt
1.11. ND Regionmøte Romerike Aurskog-Høland kommune Avholdt
27.10. ND Regionmøte Numedal Flesberg kommune Avholdt
26.10. ND Regionmøte Hallingdal Nesbyen kommune Avholdt
13.10. ND Regionmøte Indre Oslofjord Bærum kommune Avholdt
12.10. ND Regionmøte Østfold Sarpsborg kommune Avholdt
4.10. Møte i E-verksgruppen Oslo og Viken Kartverket Oslo Avholdt
27.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Oslo og Viken Kartverket Oslo Avholdt
21.9. Oppstarstsmøte 2, Geovekst 2023-prosjekt Oslo og Viken Teams Avholdt
20.9. Oppstarstsmøte 2, Geovekst 2023-prosjekt Oslo og Viken Teams Avholdt
14.9. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Drammen Avholdt
13.9. Samferdselsmøte Oslo og Viken Oslo og Viken Kartverket Oslo Avholdt
31.8. Møte i Droneforum Oslo og Viken Hønefoss Avholdt
15.6. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken - Avholdt

 

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

oslo@kartverket.no

Share