Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender for Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Oslo og Viken.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Oslo og Viken

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement i Oslo og Viken fylker 2023
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
31.5. Møte i Basisdatautvalget Oslo og viken Moss Om basisdatautvalget
11.5. Norge digitalt, Samferdselsmøte Oslo og Viken - Avholdt
20.4. FGU vårmøte Oslo og Viken Moss Avholdt
13.4. ND-regionmøte Drammen/Ringerike Ringerike Avholdt
12.4. ND-regionmøte Romerike Ullensaker Avholdt
30.3. ND-regionmøte Numedal Nore og Uvdal Avholdt
29.3. ND-regionmøte Hallingdal Hol Avholdt
15.3. ND-regionmøte Indre Oslofjord Askim Avholdt
14.3. ND-regionmøte Østfold Halden Avholdt
8.3. Møte i droneforum Oslo og Viken Teams Om forumet
9.3. Møte i E-verksgruppen Oslo og Viken Harbitzalléen 5, Oslo. Møterom Svartisen Om E-verksgruppen
7.-8.3. Norge digitalt årsmøte Oslo og Viken Teams Kommer
15.2. Havnedataforum-Oslofjorden Oslo og Viken Teams Om havnedataforum for Oslofjorden
14.2. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Aurskog-Høland Avholdt

 

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

oslo@kartverket.no

Share