Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylkene. Vi har kontorsted i Oslo.

Kontakt oss

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje,
0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/  tidsskrifter
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 412 Sentrum,
0103 Oslo

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Adresseseminar 2021

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted onsdag 15. og torsdag 16. september.

View More Events

Nyheter

Ferske data hver dag!

Oslo kommune er i gang med å geosynkronisere sine FKB-data inn til Kartverket. Det gjør at alle kommunene i Oslo og Viken nå oppdaterer direkte i SFKB.

Oppmålings- og kartleggingsarbeid

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommuner og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i 28 kommuner i løpet av mars - april. 27 kommuner er i Viken fylke og en kommune ligger i Innlandet fylke.

Årets Geovekstprosjekt er i gang

Ti Geovekstprosjekt i Viken har oppstart i år, og det nærmer seg sluttleveranse for flere av 2020-prosjektene. Les mer for detaljert oversikt.

Lær å gjennomføre en forenklet flomanalyse!

To videoer og en redigert versjon av veilederen «Elveflom for dummies - QGIS edition». Det er alt du trenger. «Opplæringspakken» fra Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken er nå klar til bruk.

View More Articles
Share