Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylkene. Vi har kontorsted i Oslo.

Kontakt oss

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje,
0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/  tidsskrifter
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 412 Sentrum,
0103 Oslo

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Geovekst 30 år

Geovekst-samarbeidet fyller 30 år, og markerer jubileet på Leangkollen i Asker.

Webinar om modernisering av matrikkelens bygningsdel

Kartverket inviterer til Webinar om modernisering av matrikkelens bygningsdel
den 2. juni kl. 09.00 – 11.00.

Webinar: Aktsomhetskart for steinsprang

Plan- og temadatautvalget i Oslo og Viken inviterer til webinar om beregning av aktsomhetskart for steinsprang i områder med mange og relativt små skråninger. Påmeldingsfrist: 30. mai.

Webinar: Overgang til FKB 5.0, hvordan påvirker det meg?

Geovekst inviterer til webinar om FKB 5.0. Vi ser på hvilke følger overgangen vil ha for deg som bruker eller forvalter FKB-data.

View More Events

Nyheter

Droneforum Oslo og Viken fylker

Droneforumet er nystartet og har avholdt sitt første møte våren 2022. Det planlegges nytt møte i løpet av våren. Ta kontakt med sekretariatet om du er interessert .

Havnekart for Oslo og Drammen i nye utgaver

Havnekart nr. 452 Oslo havn og nr. 472 Drammen havn, er begge utgitt i nye utgaver. Kartene er oppdatert med større endringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Geodataplan for Oslo og Viken vedtatt

Fylkets geodataplan for 2022 - 2025 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken 25. oktober 2021. Planen gjelder for 4 år og revideres årlig.

View More Articles
Share