Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nordland digitalt arbeidsutvalg

Nordland digitalt arbeidsutvalg har satt ulike prioriteringer for matrikkelarbeid de neste årene. Dette gjenspeiles i fylkets geodataplan.

Fylkesgeodataplan for Nordland 2022 - 2025

hovedsatsingene er:

  • Tilfredsstille behovet for kartdata til drifts-, plan- og utbyggingsoppgaver i Nordland, samt beredskapsoppgaver
  • Kartverket og kommunene skal ha fokus på:
    • å bedre kvaliteten og økt fullstendighet i matrikkelen
    • øke andelen vegadresser i Nordland fylke
  • Etablere et prosjekt for å få etablert historiske ortofoto av flybilder fra den økonomiske kartleggingen

Mer om Nordland digitalt arbeidsutvalg

Share