Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Autorisasjon av eiendomslandmålere i Nordland

Kommunene skal fra 2024 peke ut en autorisert landmåler for de oppmålingsforretninger som skal gjennomføres. Det blir viktig å sørge for at dagens landmålere melder seg opp til prøve og blir autorisert før ordningen tar til for fullt.

Pr 1 mai 2022 er det 15 autoriserte landmålere i kommunene i Nordland. I tillegg finnes noen autoriserte landmålere i privat bransje og i andre etater.

Share