Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Matrikkelarbeid i Nordland

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på fullstendighet og kvalitet i matrikkelen. Det sikrer at samfunnet har tilgang til best mulig informasjon om eiendom, bygninger og adresser. Les mer om matrikkelarbeid, status, prioriteringer og videre arbeid i Nordland.

Matrikkelen er Norges eiendomsregister og inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet, og Kartverket veileder kommunene i dette arbeidet.

Kommunene er lokal matrikkelmyndighet

Som lokal matrikkelmyndighet skal kommunene føre registreringer i matrikkelen i tråd med bestemmelser i matrikkelloven og tilhørende rettskilder. Det er utarbeidet standarder og veiledningsmateriell for å sikre kvalitet og pålitelighet i registeret.

Lokal matrikkelmyndighet

Datakvalitet i matrikkelen

Kartverket har utviklet flere matrikkelrapporter til bruk for kommunene i analyser og arbeid med økt fullstendighet og kvalitet i matrikkelen.

Datakvalitet i matrikkelen

Autorisasjon av eiendomslandmålere i Nordland

Kommunene skal fra 2024 peke ut en autorisert landmåler for de oppmålingsforretninger som skal gjennomføres. Dagens landmålere må melde seg opp til prøve for å bli autorisert før ordningen tar til for fullt.

Vegadresser til hele Norge

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Share