Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Matrikkelarbeid i Nordland

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på fullstendighet og kvalitet i matrikkelen for å sikre at samfunnet har tilgang til best mulig informasjon om eiendom, bygninger og adresser. Les mer om matrikkelarbeid, status, prioriteringer og videre arbeid i Nordland.

Matrikkelen er Norges eiendomsregister og inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet, og Kartverket veileder kommunene i dette arbeidet.

Kommunene er lokal matrikkelmyndighet

Som lokal matrikkelmyndighet skal kommunene føre registreringer i matrikkelen i tråd med bestemmelser i matrikkelloven og tilhørende rettskilder. Det er utarbeidet standarder og veiledningsmateriell for å sikre kvalitet og pålitelighet i registeret.

Lokal matrikkelmyndighet

Datakvalitet i matrikkelen

Kartverket har utviklet flere matrikkelrapporter til bruk for kommunene i analyser og arbeid med økt fullstendighet og kvalitet i matrikkelen.

Datakvalitet i matrikkelen

Adressering

Kartverket vil bidra til at alle kommuner får innført vegadresser og at adresseringen kvalitetssikres. Status for vegadresser i Nordland pr 1 mai 2022: Av 151378 adresser totalt i Nordland er 95,78% vegadresser. 6393 matrikkeladresser gjenstår (4,22%).

Autorisasjon av eiendomslandmålere i Nordland

Kommunene skal fra 2024 peke ut en autorisert landmåler for de oppmålingsforretninger som skal gjennomføres. Det blir viktig å sørge for at dagens landmålere melder seg opp til prøve og blir autorisert før ordningen tar til for fullt.

Nordland digitalt arbeidsutvalg

Nordland digitalt arbeidsutvalg har satt ulike prioriteringer for matrikkelarbeid de neste årene. Dette gjenspeiles i fylkets geodataplan.

Share