Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kvalitetskontroll av arealplaner i Nordland fylke

Kartverket Nordland tilbyr en kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner.

Kontaktperson

Kartverket Nordland

ole.kristian.furnes@kartverket.no

Den tekniske kvaliteten på de digitale arealplanene kommunene får inn varierer sterkt. Kartverkets avdeling i Bodø tilbyr å utføre en enkel kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner kommunene får inn til første gangs behandling.

Kontrollen vil blant annet bestå i om planene lar seg tegne opp i FYSAK/ Sosivis ved hjelp av standard kommandofiler og kvalitetskontroll ved hjelp av programmet SOSI-kontroll.

Egen kontroll hos kommunen

Kommuner som har lyst til å gjøre kontrollen selv kan ta utgangspunkt i artikkelen

Kontrollere arealplaner

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Share