Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Forvaltning, drift og vedlikehold i Nordland fylke

Kartverket Bodø har ansvar for å optimalisere forvaltningsarbeidet i Nordland. Det innebærer blant annet å koordinere vedlikeholdsarbeidet i kommunene, og å formidle datasettene til partene i forvaltningsavtalene (FDV-avtalene). Det er en FDV-avtale for hver kommune.

FDV-avtalene

Arbeidet med avtalene og oppfølging av forpliktelsene i avtalen koordineres av Kartverket Nordland.

Formål

Formålet med avtalen er å sikre at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata som inngår i
Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.
Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene. Den sikrer også partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige FDV-årsmøtene.

Nordlandsatlas

Nordlandsatlas er en kartportal som viser vedtatte arealplaner og arealplaner på høring. Kartportalen er videreutviklet gjennom et samarbeid mellom Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune og Kartverket Nordland.

Mer om Nordlandsatlas

Share