Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Arealplan og planregister i Nordland

Nordlandsatlas

Nordlandsatlas er en kartportal som viser vedtatte arealplaner og arealplaner på høring. Kartportalen er videreutviklet gjennom et samarbeid mellom Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i Nordland, Nordland fylkeskommune og Kartverket Nordland.

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomført på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Share