Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ansatte ved Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har for tiden 10 ansatte. I tillegg er det to ansatte fra en annen divisjon/ avdeling som har kontorplass i Bodø. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Bodø: bodo@kartverket.no

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Christian Malmquist Fung. fylkeskartsjef, Geovekst, høydedata 32 11 87 69 christian.malmquist@kartverket.no
Per Ove Røkke Matrikkel 32 11 87 74 per-ove.rokke@kartverket.no
Unni Antonsen FKB, FDV, Geovekst 32 11 87 66 unni.antonsen@kartverket.no
Tor Erik Bakke Eiendomsgrenser, gamle flybilder, FKB, Geovekst, Norge i bilder, ortofoto, riksgrenseoppgang 32 11 87 68 tor-erik.bakke@kartverket.no
Erik Røstad FKB, Geovekst, FDV (kontorsted Steinkjer) 32 11 87 73 erik.rostad@kartverket.no
Monika Vågan Geovekst, FKB 32 11 87 79 monika.vagan@kartverket.no
June-Eva Wennberg FKB, Geovekst, matrikkel 32 11 87 75 june-eva.wennberg@kartverket.no
Anders Westlund Arealplandata, FKB, ND, temadata, vegnett, DOK 32 11 87 76 anders.westlund@kartverket.no
Ivar Aanerød FKB, flybilder, fotogrammetri, Geovekst, laserdata, temadata 32 11 87 65/ 90 18 32 93 ivar.aanerod@kartverket.no
Geoffroy Langlois FKB, Geovekst, FDV 32 11 87 67 geoffroy.langlois@kartverket.no
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn (kontorsted Tromsø) 32 11 87 58 aud.kirsti.pedersen@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold, ND = Norge digitalt, DOK = Det offentlige kartgrunnlaget

 

Ansatte i Kartverket med kontorsted i Bodø

Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Boele Ruurd Kuipers Sjødivisjonen 94 18 28 28 boele.kuipers@kartverket.no
Mathieu Tachon IT - Utvikling 32 11 87 73 mathieu.tachon@kartverket.no
Share