Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Adressering i Nordland fylke april 2021

Kartverket er i gang med et prosjekt for innføring av vegadresser i stedet for matrikkeladresser. Her finner du status for Nordland fylke.

Kontaktperson

Kartverket Nordland

per.ove.rokke@kartverket.no

De aller fleste kommunene i Nordland har nå innført vegadresser. Noen få områder gjenstår, men kommunene er i god prosess med fullføringen.

Status per 31. august 2021

Status adressering var totalt 150 889 adresser i Nordland, av dette var 143 692 eller 95,23% vegadresser.

Antall matrikkeladresser var 7 197, eller 4,77%.

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeid. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status vegadresser

Andelen vegadresser er økende. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne fram – for oss alle.

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomført på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Share