Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

E-verksgruppe for Innlandet fylke

I Innlandet fylke er det 11 nettselskap av varierende størrelse. Blant disse er det etablert en egen geodatagruppe som behandler ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata.

E-verksgruppen for Innlandet fylke avholder 2-3 møter i året. På møtene har alle e-verk i fylket anledning til å delta. Nettselskapenes konsesjonsområder følger stort sett kommunegrenser, med noen mindre unntak.

Målsetting for E-verksgruppen for Innlandet fylke

  • Bidra til at nettselskapene får bedre nytte av Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet
  • Gjøre nettselskapene i stand til å levere endringsdata i henhold til FDV-avtalen
  • Øke kompetansen innen geodata og være en samtalearena for e-verkenes geodatapersonell

 

Medlemmer i E-verksgruppen

Nettselskap Navn
Fjellnett AS Steinar Dahlen
Elvia AS Inge Roar Kristiansen
Glitre energi Nett AS Asgeir Haugen
Vevig AS Tor Lillegård
Klive AS Kai Ståle Holten
Skjåk energi Ole Martin Bårdseng
Stange energi AS Bjørn Helge Sebusæter
Sør-Aurdal Energi Nils-Martin Sætrang
Valdres Energi Anders Lundby
Vang Energiverk KF Dag Henning Bakkum
Etna AS Tom Knutsen
Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes
Kartverket Innlandet Bjørn Trygve Haugen
Kartverket Geodatasamarbeid Geir Myhr Øien
Share