Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Brukerforum for droner i Innlandet fylke

Brukerforumet har avholdt 3 møter i 2021, og planlegger stor aktivitet også i 2022. Ta kontakt med sekretariatet om du er interessert i å delta.

Om forumet

Forumet ble startet i 2021, og skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen Norge digitalt-samarbeidet i fylket; en samlingsplass for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling.

Planlagte møter i 2022

Det er 4 møter i år; 17. mars,, 16. juni, 22. september og 15. desember.

Noen aktuelle tema er:

  • erfaring med FKB-kartlegging fra drone
  • utdanning av dronepiloter
  • NOTAM (NOtice To AirMen) – Informasjon til flygende personell, om viktige forhold vedrørende flygning,
  • C-merking
  • ulike brukere presenterer erfaringer

Mange bruksområder for droner

Det er mange ulike bruksområder for droner; fra bruinspeksjon og volumberegning til kartlegging av skred-områder og oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell.

Brukerforumet har hatt besøk fra Luftfartstilsynet som har informert om regelverk knyttet til droneflyvning.

Ulike systemleverandører har demonstrert sine løsninger, og vi har fått presentert utdanningsinstitusjonene i Innlandet (NTNU og Raufoss videregående skole) sine opplegg knyttet til dronebruk.

Tre arbeidsgrupper

Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, som skal jobbe videre med:

  • Meldetjeneste og dekningskart for droneflyginger
  • Beredskap – samarbeid om droner og personell i krisesituasjoner
  • Veiledningsmateriell for innlegging i nasjonale baser

 

Sekretariatet i Innlandet 2022
Navn Representerer
Magnus Clausen (leder) Stange kommune
Lars Hemsing VGIS/ Vang kommune
Svein Jetlund Nord-Fron kommune
Jon Arild Lien Statens vegvesen
Tore Magnus Follinglo Statens vegvesen
Anna McLoughlin Innlandet fylkeskommune
Steinar Johansen Innlandet fylkeskommune
Bente Kristiansen (sekretær) Kartverket Innlandet
Share