Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Arbeidsutvalg for basisdata i Agder

Basisdatautvalget (BGU) for Agder fylke består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for Kartverket Agder i sitt arbeid med koordinering av felles prosjekt.

Utvalget vil ha møter etter behov. Kartverket Agder har sekretariatfunksjon. 

Utvalget skal

  • behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata
  • videreutvikle rutinene for vedlikeholdsarbeidet innen Geovekst
  • foreslå prioritering av prosjekt
  • være bidragsyter til Geodataplanen
  • gjennomføre møter etter behov

Medlemmer i Basisdatautvalget for Agder fylke

Representerer Navn Kommer fra
Kommunene Agnar Tore Vaaje Vegårdshei kommune
Kommunene Steinar Aas Birkenes kommune
Kommunene Odin Refsnes Åseral kommune
Kommunene Eva Høksaas Kristiansand kommune
Statens Vegvesen Kirsti Høgvard Statens Vegvesen
Agder fylkeskommune Øystein Kristensen Agder fylkeskommune
Landbruk Una Glende Janson Statsforvalteren i Agder/ landbruksparten
Telenor Lise Randi Bjørnstad Telenor
Nye Veier Per Terjesen Nye Veier
Energi Anne Helene Ruud Agder Energi
Bane Nor Jon Haugland Bane Nor
Kartverket Lars Fredrik Gyland Kartverket Agder

 

Share