Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartleggingsprosjekter i Agder

Her finner du en oversikt over pågående og planlagte samfinansierte prosjekter i Agder.

FKB-B 2022

Kartleggingsaktiviteteten i 2022 er delt opp i tre prosjekter:

  • Vegårshei og Åmli
  • Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal
  • Arendal og Tvedestrand

For alle prosjektene inngår flyfotografering, etablering av ortofoto, og ajourføring eller nykonstruksjon av kartdata etter FKB-B-standard.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der prosjektområdet for FKB-B 2022 er skravert
KARTLEGGING: Kartlegging etter FKB-B-standard i 2022. Ill: Kartverket.

FKB-C 2022

Bilder fra omløpsfotograferingen i 2021 skal brukes til å konstruere data etter FKB-C-standard i 14 kommuner. Gjennom prosjektet vil eksisterende data ajourføres i noen områder, mens det andre steder vil nykartlegges.

Prosjektet omfatter kommunene Birkenes, Åseral, Kvinesdal, Lindesnes, Vegårshei, Tvedestrand, Evje og Hornnes, Bygland, Vennesla, Iveland, Lyngdal, Åmli, Valle og Gjerstad.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der FKB-C prosjektområde er skraver
FKB-C: Omløpsbilder fra 2021 brukes til å konstuere kartdata. Ill: Kartverket.

Skråfoto Lindesnes 2022

Skråfoto og ortofoto for Lindesnes kommune.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der prosjektområdet for skråfoto Lindesnes er skravert
SKRÅFOTO: Det skal etableres skråfoto og ortofoto i Lindesnes kommune. Ill: Kartverket.

Historiske ortofoto 2022

Det skal på nytt etableres historiske ortofoto fra gamle flybilder i Agder. Denne gang er det noe nyere bilder enn forrige runde.

Sammenligning av nye og historiske ortofoto over samme område
ENDRING: Historiske ortofoto gir et godt bilde på landskapsendringer over tid. Her sammenlignes deler av Kristiansand  fra 2019 mot 1946. Ill: Norgeibilder.no

Bildet under viser hvor det skal etableres historiske ortofoto i denne omgang, med årstall angitt for hver flyoppgave.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der prosjektområdet for historiske ortofoto er skravert
HISTORISK: Det skal etableres historiske ortofoto fra gamle flybilder i Agder. Ill: Kartverket.

FKB-B 2021

Kartleggingsaktiviteteten i 2021 er delt opp i tre prosjekter:

  • Froland og Åseral
  • Kristiansand og Vennesla
  • Flekkefjord og Kvinesdal

For alle prosjektene inngår flyfotografering, etablering av ortofoto, og ajourføring eller nykonstruksjon av kartdata etter FKB-B-standard.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der prosjektområdet for FKB-B 2021 er skravert
KARTLEGGING: Kartlegging etter FKB-B-standard i 2021. Ill: Kartverket.

Skråfoto 2021

Det etableres skråfoto som dekker hele prosjektområdet fra 4 himmelretninger (nord, øst, sør,vest), samt vertikalfoto. Bilder som er tatt utenfor prosjektområdet (disse vil ikke vise alle objekter fra 4 himmelretninger) skal også leveres.

Prosjektet omfatter områder i kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland og Vennesla.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der prosjektområdet for skråfoto 2021 er skravert
SKRÅFOTO: Det etableres skråfoto og ortofoto i flere kommuner. Ill: Kartverket.

 

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Flyfoto og ortofoto

I tjenesten Norge i bilder kan du se rykende ferske flyfoto, samt et utvalg av historiske ortofoto i kartet! Finner du ikke det du trenger der, kan du kjøpe flyfoto fra arkivet vårt.

Share