Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Geodataplanen for Agder i perioden 2023-2026 skal vedtas på dagens møte.

10:00 - 14:00
Fylkeshuset i Kristiansand, Møterom Innsikten (6. etg, hos Kartverket)

Agenda

  • Status for pågående prosjekter (Geovekst og samfinansieringsprosjekter)
  • Geodataplanen for Agder 2023 – 2026 (vedtak)
  • Gjensidig orientering om relevante planer og satsninger (runde rundt bordet)
  • Resultater fra KartAI prosjektet – hvordan vil kunstig intelligens kunne påvirke vårt arbeid innenfor Geovekst
  • Status for arbeidet med SOSI 5.0
  • Plan og temadata – geosynkronisering av plandata - DOK

Fylkesgeodataplanen og handlingsplanen er på høring, med frist for innspill 10. oktober.

Gjeldende geodataplan for perioden 2022-2025 finner dere her. Du kan se hvem som er medlemmer i utvalget på siden til fylkesgeodatautvalget. Der ligger også referat fra forrige møte i geodatautvalget.

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget har blitt invitert til møtet via e-post. Har du spørsmål? Ta kontakt med Kartverket Agder:

Kontakt

Share