Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Årsmøter 2021

Regionale årsmøter for Norge digitalt - forvaltning, drift og vedlikehold av geodata.

-
Teams

Årets møter avholdes på Teams. Partene i Norge digitalt-samarbeidet mottar invitasjon på e-post.

Ta kontakt med kartkontoret dersom du har spørsmål.

Vi arrangerer fire regionale møter:

 1. Kristiansand, Birkenes, Lillesand og Vennesla – 4.mars
 2. Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og  Iveland – 5.mars
 3. Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Arendal, Grimstad og Froland – 9.mars
 4. Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad og Åseral – 10.mars

Agenda

Årsmøte for Norge digitalt-samarbeidet, med rapport for 2020 og budsjett for 2021.

 • Rapport for FDV 2020
 • Gjennomgang av oppdaterte vedlegg til FDV avtalene 2021

FDV-samarbeidet

 • Rutiner og samarbeid i forhold til FDV - hva kan gjøres bedre
 • Ny forskrift NRL
 • Vegnett/Samferdsel – Vegnett inn i SFKB
 • Status for FKB revisjonen
 • Plan – geosynkronisering, årsversjoner
 • Arbeid med temadata og DOK i kommunene
 • Tur og Friluftsruter
 • Fagdager og kurs

Geodataplanlegging i kommunene

 • Status og behov for nykartlegging/ajourføring i regionen – innspill til geodataplan
 • Omløpsfotografering

Matrikkel

 • Autorisasjonsordning for eiendomslandmålere
 • Retting av feil i bygningsdelen i matrikkelen
Share

Norge digitalt

Norge digitalt er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Deltakerne er Kartverket, kommunene, Statens vegvesen, fylkeskommunene, Energi Norge, Landbruksdepartementet med underliggende etater, Bane NOR, Telenor og NVE.