Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Årsmøter for Norge digitalt

Vi ønsker velkommen til årsmøter for Norge digitalt- samarbeidet i tidsperioden 13.-30. mars. På agendaen står forvaltning, drift og vedlikehold av geodata, FDV-avtalen og geodataplanlegging.

10:00 - 14:00

Vi holder totalt fire møter i fylket:

 • 13. mars i Flekkefjord kommune, Rådhuset, Kirkegata 50. For kommunene Lindesnes, Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Åseral, Kvinesdal og Sirdal.
 • 20. mars i Kristiansand, Fylkeshuset, Kartverket, Tordenskjoldsgate 65. For kommunene Kristiansand, Vennesla, Birkenes og Lillesand.
 • 28. mars i Bygland kommune, Kommunehuset, sentrum 18. For kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.
 • 30. mars i Grimstad kommune, Rådhuset, Arendalsveien 23. For kommunene Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Gjerstad, Arendal, Grimstad og Froland.

Referat og presentasjoner vil bli publisert i etterkant av møtene.

Agenda

 • 10.00: Årsmøte med rapport for 2022, budsjett for 2023 ved Anne Marit Bjelland.
  • Rapport for FDV 2022
  • Gjennomgang av oppdaterte vedlegg til FDV avtalene 2023
  • Fagdager og kurs
 • 10.45: FDV-samarbeidet og tema partene ønsker å ta opp.
  • FKB 5.0
  • Plan 5.0
  • Nasjonal register over luftfartshinder (NRL)
 • 12.00: Lunsj.
 • 12.30: FDV-samarbeid
  • Behov for kvalitetsheving på FKB-data
  • Status på plan- og temadata
 • 13.00: Geodataplanlegging i kommunene ved Pål Tanem og Åsulv Birkeland Stormoen.
  • Innspill til satsningsområder
  • Status og behov for nykartlegging/ajourføring i regionen
  • Omløpsfotografering
  • Skråfoto og historiske ortofoto
  • Kommunal geodataplan
  • Terrengmodell
 • 13.45: Oppfølging av tiltak fra Fylkesgeodataplanen, ved Åsulv Birkeland Stormoen og Lars Fredrik Gyland.
  • Fokusområder og satsinger i planperioden
  • Målsetting og delmål på datainnholdet (kap. 4) og kompetanse (kap. 5)
 • 14.00: Avslutning.

Norge digitalt-partene har fått invitasjon per e-post, påmelding skjer via bekreftelse med svar på møteinvitasjonen. Vel møtt!

Vi oppfordrer kommunene til å sende innspill til aktuelle tema de ønsker å ta opp.

Kontakt

Share