Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Sjøkartkonferansen 2022

Fra analog til digital hverdag på sjøen – er vi på rett kurs? Dette er tema når vi arrangerer Sjøkartkonferansen 27. oktober i Stavanger.

10:00 - 16:00

Konferansen er gratis.

 

Sjøkartkonferansen er en møteplass for brukere og leverandører av nautiske produkter, maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige aktører.

Kontakt

Det første offisielle elektroniske sjøkartet ble lansert på nittitallet og siden da har digitalisering av nautiske produkter og tjenester vært etterspurt av både brukere, industri og myndigheter. Men er vi på rett kurs? Utnytter vi mulighetene dagens teknologi gir oss – også til å endre tjenester og måten vi opererer på?

Påmeldingsfristen til Sjøkartkonferansen 2022 er gått ut.

Program til Sjøkartkonferansen

Program og presentasjon av foredragsholdere (pdf 160 kB)

Program

09:00 – 10.00
Registrering og noe å bite i vandrehallen

10.00 – 10.10 Velkommen

10.10 – 10.30 Geodata i en digital hverdag
– Johnny Welle Kartverkssjef

10.30 – 11.00 Digital omstilling i en tradisjonell næring
– Gudmund Jønsson, Kartverket

11.00 – 11.30 Digitale tjenester for navigatøren
– Tor Erlend Gjærde, Kystverket

11.15 – 12.00 «Kystverkets digitale tvilling»
– Odd Sveinung Hareide, Kystverket

12.00 – 13.00 Lunsj i vandrehall

13.00 – 13.20 Den første offentlige nasjonale sjøkartleggingen av Norskekysten
– Atle Midthassel, «Hydrografisk spøkelse»

13.20 – 13.50 Det går mot slutten for papirkart. Hva nå.?
– CEO Tor Svanes, NAVTOR AS

13.50 – 14.20 S – 100 Tjeldsundet
- Svein Skjæveland, Electronic Chart Centre

14.20 – 14.40 Pause m/kaffe

14.40 – 15.10 Hva skal en moderne navigatør lære?
– Eirik Skare, Fagskolen på Vestlandet

15.10 – 15.40 Seilas med små marginer i havne-Norge
– Stein Roger Bjørheim, Kristiansand Havn

15.40 – 16.00 Avslutning / Oppsummering / Debatt

Konferansen er gratis og det vil bli servert enkel lunsj.

Share