Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Sjøkartkonferansen 2020

Årets sjøkartkonferanse blir arrangert som tre digitale sesjoner. Temaene er sikre og effektive havner, sjøkart for mindre fartøy og sjøkart for fritidsbåter. Meld deg på Sjøkartkonferansen 2020!

-
Webinar

Tema for konferansen:
Sikre og effektive havner 3. nov. kl. 10
Sjøkart for mindre fartøy 4. nov. kl. 10
Fritidsbåter 4. nov. kl. 20

Påloggingslenke sendes på e-post til dem som er påmeldt.

Har du generelle spørsmål om konferansen, ta kontakt med kartverket@leidar.com eller Omar Olsen på omar.olsen@kartverket.no.

Foto av havoverflate med Sjøkartkonferansens logo oppå. Fotoillustrasjon.

Kartverket inviterer til Sjøkartkonferansen 2020 tirsdag 3. og onsdag 4. november. På grunn av Covid-19 vil konferansen gjennomføres digitalt som en serie med sesjoner på 60 til 90 minutter.

Velkommen til en spennende faglig konferanse!

Sikre og effektive havner – tirsdag 3. november kl. 10

Havnene er en hjørnestein i Norges infrastruktur, og ivaretar den viktige overgangen mellom sjø og land. Sikre og effektive havner bidrar til å styrke konkurranseevnen til sjøbaserte transportløsninger.

For å være i stand til å flytte mer gods fra vei til sjø må vi utnytte potensialet som ligger i skipsfarten, og styrke samspillet mellom land og sjø.

På Sjøkartkonferansen vil vi ta for oss arbeid og tiltak som pågår for å standardisere og fremskaffe bedre data som skal bidra til å skape sikrere og mer effektive havner.

I denne delen skal vi høre fra blant annet:

  • Eirik Aadland, Grieg Connect
  • Evy Bjørnsen og Hege Skare Berg Thurmann, Oslo Havn
  • Lars Fredrik Gyland, fylkeskartsjef Agder, Kartverket

Sjøkart for mindre fartøy – onsdag 4. november kl. 10

Sjøkartet er stadig i endring. Nye grunner oppdages og merkingen langs kysten endres. Fiskeoppdrett etableres og nye broer og luftspenn bygges. Et oppdatert sjøkart legger grunnlaget for å gjennomføre en sikker og effektiv seilas.

De offisielle sjøkartene oppdateres jevnlig, og brukeren plikter å følge strenge regimer for å være à jour. Men tilfredsstiller sjøkart og sjøkartdataene brukernes behov? Er sjøkartprodukt og kravene tilpasset mindre fartøy, og hvilke alternativer finnes eventuelt for disse?

På Sjøkartkonferansen tar vi for oss denne utfordringen, og vil debattere muligheter og begrensninger.

I denne delen skal vi høre fra blant annet:

  • Gudmund Jønsson, avdelingsdir. i sjøkartmyndighetsavdelingen, Kartverket
  • Signe Meling, senioringeniør i underavdeling fiskefartøy, Sjøfartsdirektoratet
  • Pål K. Hansen (Vice President R/D) og Martin Ekholm (Vice President Sales), Telko AS
  • Kjell Ingebritsen, leder av Fiskarlaget
  • Haavard Holm, daglig leder i Sailorsmate

Fritidsbåter – onsdag 4. november kl. 20

Kartverket ønsker å rette ekstra oppmerksomhet rundt bruk av sjøkart i fritidsbåt. Mange fritidsbåtbrukere er usikre på hvordan de skal bruke sjøkartet. Sjøkartet er ikke bare et viktig virkemiddel for å unngå grunnstøting, men et glimrende hjelpemiddel for å tilegne seg lokalkunnskap om områdene du planlegger å seile i.

Temaer vil være bruk og valg av kartplotter og sjøkart, nyttige nautiske produkter og tjenester m.m.

I denne delen skal vi høre fra blant annet:

  • Gudmund Jønsson, avdelingsdir. i sjøkartmyndighetsavdelingen, Kartverket
  • Magnus Sunnarvik-Ween, salg og service, CT Marine

Digital møteplass

Kartverket ønsker å skape en digital møteplass for brukere og leverandører av nautiske produkter, maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige aktører. Sjøkartkonferansen skal bidra til en mer effektiv og sikker seilas i norske farvann. 

Share