Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Webinar: FoU-prosjekter i regi av Geovekst-forum

Med tema som BIM, laserdata og maskinlæring inviterer Geovekst-forum til webinar 1. februar 2022. Påmelding er åpen.

12:00 - 14:00
Microsoft Teams

Vi presenterer flere av de viktigste forsknings- og utviklingsprosjektene i regi av Geovekst-forum, fra konsept og metodikk til hva vi har av resultater så langt.

Program

  • Bilde og fargeutjevning for orto- og dronefoto (Ivar Oveland, Kartverket)
  • Laserdata til støtte for konstruksjon av veg (Jan Ove Stadheim, Vestland fylkeskommune)
  • Fra BIM til FKB-tiltak og FKB-bygning (Eva Merethe Høksaas, Kristiansand kommune)
  • Batymetrisk laser i innsjøer og vassdrag (Morten Stickler, NVE)
  • FKB - Maskinlæring (Mireille Gonin, Bærum kommune)
  • Spørsmålsrunde
Share