Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

09:30 - 11:00

FKB 5.0 er første nye hovedversjon siden 2007, og har vært under planlegging i flere år. Det var ikke mulig å innfri alle ønsker fra brukergruppene innenfor ressursrammene, men mange vil nok oppleve at den nye versjonen har en rekke forbedringer.

Bli med på webinar om datainnholdet:

Hovedendringer i ny versjon

Flere datasett vil ha store endringer i innhold og struktur, mens andre vil ha mindre justeringer. I tillegg endres håndtering av kodelister, og vi har fått muligheten til å bruke heleid geometri i flater. Se listen under for hovedendringer mellom versjon 4.6 og 5.0:

  • LedningVA utgår, objektene flyttes til Ledning.
  • Store endringer i datasettene Tiltak og Veg.
  • Nokså store endringer på innhold og struktur i datasettene Bygnanlegg, Ledning, Traktorvegsti og Vann. Ellers kun mindre justeringer på øvrige datasett.
  • FKB-Tiltak kan benyttes av flere parter for å vise planlagte samferdselstiltak i tillegg til byggesak.
  • Forbedret kodehåndtering med eksterne kodelister.
  • Mulighet for å vise koblingen mellom objekter i datasettet med assosiasjoner.
  • Mulighet for å koble et objekt til objekter i andre systemer/datasett med eksternpekere.
  • Mulighet for heleid flategeometri (flategeometri er uavhengig av egne avgrensningsobjekter) i tillegg til delt geometri (flategeometri er avhengig av avgrensningsobjekter).
  • Forenkling og oppstramming av kvalitetsmodellen.
  • Bedre tilgjengelig dokumentasjon i HTML-format.

Datasettet Servitutt oppgraderes ikke til FKB 5.0, men videreføres som FKB 4.6 for kommunene som benytter dette datasettet.

Share

Mer om Geovekst og FKB 5.0

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

Innføring av FKB 5.0

Produktspesifikasjonene for FKB versjon 5.0 ble godkjent i 2022, og innføres i forvaltningen i 2023.