Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Teknologiforum 2022

I år blir Teknologiforum arrangert den 22. og 23. november, på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Sett av dagene allerede nå!

-
Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Kartverket er arrangør

Teknologiforum er et møtested for alle som har en rolle relatert til infrastrukturen for stedfestet informasjon i Norge der spørsmål knyttet til teknologi diskuteres. Fokus er på overordnede føringer og valg av tekniske løsninger knyttet til tema som dataformater, kvalitetskontroll, tjenester og applikasjoner samt underliggende standarder

Teknologiforum ble etablert som en del av Norge digitalt samarbeidet, men har etter hvert blitt utvidet og inkluderer også aktører i geomatikkbransjen for øvrig.

Share